Lịch bay Vietnam Airline - Phòng vé máy bay Hải Tứ - HaiTu.com.vn

Lịch bay quốc nội
Lịch bay quốc nội
phong ve may bay tai Da Nang

Chặng bay

Số hiệu VN

Giờ cất cánh

Giờ hạ cánh

Tần suất

Tp.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

212

07:30

09:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

216

09:30

11:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

220

11:30

13:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

224

14:00

16:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

226

15:35

17:35

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

228

16:30

18:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

756

17:30

19:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

782

18:00

20:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

234

20:10

22:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

2366

21:15

23:15

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

757

06:30

08:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

211

07:30

09:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

213

08:30

10:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

217

11:00

13:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

219

13:30

15:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

223

15:00

17:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

225

16:00

18:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

781

17:00

19:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

227

18:45

20:45

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

235

20:30

22:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

2377

21:15

23:15

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Đà Nẵng

320

06:05

07:15

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

322

10:30

11:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

324

11:30

12:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

326

16:00

17:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

328

17:50

19:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

3288

20:00

21:10

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

321

08:05

09:15

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

323

12:30

13:40

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

325

13:40

14:50

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

327

18:10

19:20

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

329

19:50

21:00

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

3299

22:00

23:10

Hàng ngày

 

Hà Nội - Đà Nẵng

311

06:00

07:15

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

315

10:05

11:20

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

317

14:30

15:45

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

319

18:45

20:00

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

310

08:05

09:15

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

314

12:15

13:25

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

316

16:35

17:45

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

318

20:50

22:00

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Hải Phòng

280

06:00

08:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hải Phòng

282

10:30

12:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hải Phòng

284

17:50

19:50

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

281

08:45

08:45

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

283

13:30

15:30

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

285

20:35

22:35

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Huế

250

06:00

07:20

Hàng ngày

Tp.HCM - Huế

252

13:20

14:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Huế

254

17:00

18:20

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

251

08:10

09:30

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

253

15:30

16:50

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

255

19:10

20:30

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Vinh

372

06:10

07:55

Hàng ngày

Tp.HCM - Vinh

374

13:20

15:05

Hàng ngày

Vinh - Tp.HCM

373

08:45

10:30

Hàng ngày

Vinh - Tp.HCM

375

15:55

17:40

Hàng ngày

 

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

338

15:30

16:30

Hàng ngày

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

440

16:00

17:00

Hàng ngày

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

442

18:30

19:30

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

441

17:40

18:40

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

339

20:55

21:50

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

443

20:05

21:05

Hàng ngày

 

TP.HCM - Cà Mau

9807

05:55

06:55

Hàng ngày

Cà Mau - TP.HCM

9806

07:35

08:40

Hàng ngày

 

TP.HCM- Côn Đảo

9801

09:20

10:20

Hàng ngày

TP.HCM- Côn Đảo

9803

14:00

15:00

Hàng ngày

 

Côn Đảo - TP.HCM

9800

11:00

12:05

Hàng ngày

Côn Đảo - TP.HCM

9802

15:40

16:45

Hàng ngày

 

TP.HCM - Nha Trang

334

06:00

06:55

Hàng ngày

TP.HCM - Nha Trang

452

11:35

12:30

Hàng ngày

TP.HCM - Nha Trang

456

17:35

18:30

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

335

11:35

12:30

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

453

13:20

14:15

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

457

19:20

20:15

Hàng ngày

 

TP.HCM -  Phú Quốc

473

05:55

06:55

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

473

07:00

08:00

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

477

09:15

10:15

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

479

10:20

11:20

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

481

11:50

12:50

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

483

12:45

13:45

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

487

13:40

14:40

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

485

06:20

07:20

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

472

07:30

08:35

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

474

08:35

09:40

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

476

10:50

11:55

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

478

11:55

13:00

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

480

13:25

14:30

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

482

14:20

15:25

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

486

15:15

16:20

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

484

09:05

11:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Pleiku

342

06:20

07:35

Hàng ngày

Pleiku - TP.HCM

343

11:05

12:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Qui Nhơn

458

06:30

07:30

Hàng ngày

Qui Nhơn –TP.HCM

459

08:30

09:30

Hàng ngày

 

TP.HCM - Rạch Giá

485

06:20

07:10

Hàng ngày

Rạch Giá - TP.HCM

484

10:25

11:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Chu Lai

9810

09:20

11:00

Hàng ngày

ChuLai - TP.HCM

9811

11:40

13:20

Hàng ngày

 

TP.HCM - Tuy Hòa

9814

13:40

14:55

Hàng ngày

Tuy Hòa - TP.HCM

9815

15:35

16:50

Hàng ngày

 

TP.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

492

09:40

10:40

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

216

09:30

11:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

212

07:30

09:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

 

Điện Biên - Hà Nội

493

11:20

12:20

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

219

13:30

15:30

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

495

15:00

16:00

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

781

17:00

19:00

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

493

11:20

12:20 

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

223

15:00

17:00

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

495

15:00

16:00

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

227

18:45

16:00

Tùy theo ngày

 

TP.HCM - Đà Lạt

464

07:20

08:10

Hàng ngày

TP.HCM - Đà Lạt

466

15:25

16:15

hàng ngày

 

Đà Lạt - TP.HCM

465

08:45

09:35

Hàng ngày

Đà Lạt - TP.HCM

467

17:00

17:50

Hàng ngày

 

TP.HCM - Đồng Hới

378

11:10

12:45

Hàng ngày

Đồng Hới - TP.HCM

379

08:45

10:20

Hàng ngày

Phòng vé máy bay Hải Tứ là phòng vé máy bay tại Đà Nẵng chuyên bán vé máy bay quốc tế uy tín nhất tại Đà Nẵng, là đại lý vé máy bay tại Đà Nẵng, phòng vé máy bay Hải Tứ tự hào là đại lý của các hãng máy bay nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới